പാട്ടിൻറെ വരികൾ

ആവണിപൊന്നൂഞ്ഞാലാടിക്കാം നിന്നെ ഞാൻ

ആവണിപൊന്നൂഞ്ഞാലാടിക്കാം നിന്നെ ഞാൻ
ആയില്യം കാവിലെ വെണ്ണിലാവേ
പാതിരാമുല്ലകൾ താലിപ്പൂ ചൂടുമ്പോൾ
പൂജിക്കാം നിന്നെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ
മച്ചകവാതിലും താനേ തുറന്നു
പിച്ചകപൂമണം കാറ്റിൽ നിറഞ്ഞു
വന്നല്ലോ നീയെൻ പൂത്തുമ്പിയായ്
(ആവണി)

വെറുതെ വെറുതെ പരതും മിഴികൾ
വേഴാമ്പലായ് നിൻ നടകാത്തു(വെറുതെ)
ചന്ദനക്കുറിനീയണിഞ്ഞതിലെന്റെപേരു പതിഞ്ഞില്ലെ
മന്ദഹാസപ്പാൽനിലാപ്പുഴ എന്റെ മാറിലലിഞ്ഞില്ലേ
വർണ്ണങ്ങൾ വനവല്ലിക്കുടിലായി
ജന്മങ്ങൾ മലർമണിക്കുടചൂടി
(ആവണി)

വലം കാൽ പുണരും കൊലുസ്സിൻ ചിരിയിൽ
വൈഡൂര്യമായി താരങ്ങൾ (വലംകാൽ)
നിൻമനസ്സുവിളക്കുവെച്ചതുമിന്നലായിവിരിഞ്ഞില്ലേ
പൊൻകിനാവുകൾവന്നുനിന്നുടെതങ്കമേനിപുണർന്നില്ലേ
നീയിന്നെൻ സ്വയംവര വധുവല്ലേ
നീരാടാൻ നമുക്കൊരു കടലില്ലേ
(ആവണി)

———————————-

Aavani ponnoonjaal aadikkaam ninne njan
Aayilyam kaavile vennilaave
Paathiraa mullakal thaalippoo choodumbol
Poojikkaam ninne njan ponnu pole..
Machaka vaathilum thaane thurannu
Pichaka poomanam kaattil niranju..
Vannallo neeyen poothumpiyaay
Aavani ponnoonjaal aadikkaam ninne njan
Aayilyam kaavile vennilaave

Veruthe veruthe parathum mizhikal
Vezhaambalaay nin nada kaathu (veruthe…)
Chandanakkuri neeyaninjathilente peru pathinjille
Mandahaasappaal nilaappuzha ente maarilalinjille
Varnnangal vana valli kudilaayee
Janmangal malar mani kuda choodi
Aavani ponnoonjaal aadikkaam ninne njan
Aayilyam kaavile vennilaave

Valam kaal punarum kolusin chiriyil
Vaidooryamaayi thaarangal (valam kaal…)
Nin manassu vilakku vachathu minnalaayi virinjille
Ponkinaavukal vannu ninnude thanka meni punarnnille
Neeyinnen swayamvara vadhuvalle
Neeraadaan namukkoru kadalille

Aavani ponnoonjaal aadikkaam ninne njan
Aayilyam kaavile vennilaave
Paathiraa mullakal thaalippoo choodumbol
Poojikkaam ninne njan ponnu pole..
Machaka vaathilum thaane thurannu
Pichaka poomanam kaattil niranju..
Vannallo neeyen poothumpiyaay
Aavani ponnoonjaal aadikkaam ninne njan
Aayilyam kaavile vennilaave….

Advertisements

Related posts

Malayalam Song Lyrics: kanaka nilave lyrics in malayalam കനക നിലാവേ തുയിലുണരൂ

rahulvallappura

ഇതളൂർന്നു വീണ പനിനീർ ദലങ്ങൾ

rahulvallappura

ഏഴിമലയോളം മേലേയ്ക്ക് ഏഴുകോലാഴം താഴേക്ക്

rahulvallappura

Leave a Comment