പാട്ടിൻറെ വരികൾ

പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ

പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ
Music:
ജോൺസൺ
Lyricist:
ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്
Singer:
കെ ജെ യേശുദാസ്
Raaga:
കല്യാണി
Film/album:
നമുക്കു പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ


പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ
പനിനീർ പൊൻ മുകുളം പോൽ (2)
തുടുശോഭയെഴും നിറമുന്തിരി നിൻ
മുഖസൗരഭമോ പകരുന്നൂ (പവിഴം…)

മാതളങ്ങൾ തളിർ ചൂടിയില്ലേ കതിർ-
പ്പാൽമണികൾ കനമാർന്നതില്ലേ
മദകൂജനമാർന്നിണപ്പ്രാക്കളില്ലേ (മാതളങ്ങൾ..)
പുലർ വേളകളിൽ വയലേലകളിൽ
കണി കണ്ടു വരാം കുളിർ ചൂടി വരാം (പവിഴം…)

നിന്നനുരാഗമിതെൻ സിരയിൽ സുഖ
ഗന്ധമെഴും മദിരാസവമായ് (2)
ഇളമാനിണ നിൻ കുളിർമാറിൽ സഖീ (നിന്നനുരാഗ..)
തരളാർദ്രമിതാ തല ചായ്ക്കുകയായ്
വരു സുന്ദരി എൻ മലർ ശയ്യയിതിൽ (പവിഴം പോൽ..)

Advertisements

Related posts

പലവട്ടം പൂക്കാലം വഴിതെറ്റി പോയിട്ടങ്ങൊരുനാളും പൂക്കാമാങ്കൊമ്പില്‍

rahulvallappura

മധു പോലെ പെയ്ത മഴയേ

rahulvallappura

താമരനൂലിനാൽ മെല്ലെയെൻ മേനിയിൽ തൊട്ടുവിളിക്കൂ

rahulvallappura