Mood Quotes

കൊടുത്ത് പോയ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി രാത്രികൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടോ അവയെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമായ എന്റെ പ്രിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്ന് !

കൊടുത്ത് പോയ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി രാത്രികൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടോ അവയെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമായ എന്റെ പ്രിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്ന് !

Related posts

ഒരുപാടാരോടും പറയാൻ ഇല്ലാഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്.. 

rahulvallappura

ആ ദിനം വീണ്ടും

rahulvallappura

Who knows how long I’ve loved you, you know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to I will.

rahulvallappura